Textura de Cultura

B A R C E L O N A

GO   to:    http://texturadecultura.wix.com/texturadecultura

 

L’Associació Textura de Cultura és una entitat sense ànim de lucre creada per tal d’adquirir personalitat jurídica i de poder realitzar activitats culturals tot creant una plataforma per a projectes i accions de manera transversal.

Els fins de l’associació són:

Creació i execució de projectes i activitats amb continguts de cultura popular, pedagògica i arts escèniques posant en valor els intercanvis generacionals, la personalitat única i alhora integradora de cada territori (amb les seves arrels, persones i paisatges) i la solidaritat (realitats, diferències i punts en comú), amb i des de diferents coneixements i disciplines. Projectes i activitats que es configuren, sobretot i també, amb un amalgama de ponts entre persones i experiències.

És una entitat que pretén promoure accions amb la intervenció de cadascuna de les parts que s’impulsen i amb d’altres que les acompanyen. Dissenyant i realitzant activitats relacionades amb la cultura popular, la pedagogia i formació, les arts escèniques; ja sigui empenyent projectes educatius, organitzant classes o tallers, organitzant o promovent actuacions, i sobretot que serveixi d’eina per a donar a conèixer activitats i actituds solidàries i responsables en lo professional i humà. Defensant nens, joves i gent gran per obrir ponts d’aprenentatge i transformació continua d’eines i realitats de cohesió social, des de Catalunya i amb el món.

 

 

GO   to:    http://texturadecultura.wix.com/texturadecultura

La asociación Textura de Cultura es una entidad sin ánimo de lucro creada para adquirir personalidad jurídica y poder realizar actividades culturales creando una plataforma para proyectos y acciones transversales.

Los fines de la asociación son creación y ejecución de proyectos y actividades con contenidos de cultura popular, pedagógica y artes escénicas poniendo en valor los intercambios generacionales, la personalidad única y a su vez integrado de cada territorio (con sus raíces, personas y paisajes) y la solidaridad (realidades, diferencias y puntos en común), con y desde diferentes conocimientos y disciplinas. Proyectos y actividades que se configuran, sobre todo y también, en un amalgama de puentes entre personas y experiencias.

Es una entidad que pretende promocionar acciones con la intervención de cada una de las partes que se impulsan y con otras que las acompañan. Diseñando y realizando actividades con la cultura popular, la pedagogía y la formación en las artes escénicas. Ya sea dando empuje a proyectos educativos, organizando clases o talleres, organizando o promoviendo actuaciones, y sobre todo que sirva de herramienta para dar a conocer actividades y actitudes solidarias y responsables en lo profesional y en lo humano. Defendiendo niños, jóvenes y gente mayor para abrir puentes de aprendizaje y transformación continua de herramientas y realidades de cohesión social, desde Catalunya y con el mundo.

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s